Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheLocalCacheProperties Class

Specifies the local cache settings for a cache client.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheLocalCacheProperties

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public class DataCacheLocalCacheProperties

The DataCacheLocalCacheProperties type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheLocalCacheProperties()()()()Creates a new instance of the DataCacheLocalCacheProperties class.
Public methodDataCacheLocalCacheProperties(Int64, TimeSpan, DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy)Creates a new instance of the DataCacheLocalCacheProperties class. This overloaded constructor accepts parameters that configure the properties of local cache.
Top

  NameDescription
Public propertyDefaultTimeoutGets the default timeout for items in the local cache.
Public propertyInvalidationPolicyGets the invalidation policy for items in the local cache.
Public propertyIsEnabledGets a Boolean value indicating whether local cache is enabled for the cache client.
Public propertyObjectCountGets the maximum number of objects permitted in the local cache.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

To use this class, assign an instance of it to the LocalCacheProperties property of the DataCacheFactoryConfiguration class.

Note that the properties of this class are read-only. Because of this, you must use the overloaded constructor to assign values to the properties.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft