EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheItem.Value Property

 

The object stored in cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public object Value { get; }

Property Value

Type: System.Object

An object representing the deserialized form of the cached object.

Return to top
Visa: