Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ToString Method

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Creates a string representation of the DataCacheItem object.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public override string ToString()

Return Value

Type: System..::..String
Returns String.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft