Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Timeout Property

Specifies the length of time for which the object will remain in the cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public TimeSpan Timeout { get; }

Property Value

Type: System..::..TimeSpan
Returns TimeSpan.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft