EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheItem.Timeout Property

 

Specifies the length of time for which the object will remain in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public TimeSpan Timeout { get; }

Property Value

Type: System.TimeSpan

Returns TimeSpan.

Return to top
Visa: