Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ExtensionTimeout Property

The amount of time to extend the object lifetime on each access.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public TimeSpan ExtensionTimeout { get; }

Property Value

Type: System..::..TimeSpan
Returns TimeSpan.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft