Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
CacheName Property
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheItem.CacheName Property

 

The name of the cache where the object is stored.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string CacheName { get; internal set; }

Property Value

Type: System.String

A string value that represents the name of the cache where the object is stored.

The DataCacheItem class is especially useful for updating tags associated with the object and concurrency operations.

System_CAPS_importantImportant

Tags are not supported in Windows Azure Shared Caching.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft