Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Message Property

The description of the exception encountered.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public override string Message { get; }

Property Value

Type: System..::..String
A String that describes the type of exception encountered.

Implements

_Exception..::..Message

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft