Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

GetObjectData Method

The interface that is used for serialization.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

[SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, Flags = SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter)]
public override void GetObjectData(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

Parameters

info
Type: System.Runtime.Serialization..::..SerializationInfo
The SerializationInfo class used to store all the data that you need to serialize the exception.
context
Type: System.Runtime.Serialization..::..StreamingContext
The StreamingContext class used to describe the source and destination of the exception.

Implements

ISerializable..::..GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)
_Exception..::..GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft