Throttled Field
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorSubStatus.Throttled Field

 

The requested operation failed, because the required cache host is in a throttled state.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int Throttled

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft