EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorSubStatus.KeyTooLarge Field

 

The specified key name is too large. The key size is calculated after serialization and UTF-8 encoding of the string. It must be less than 65 KB.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int KeyTooLarge

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa: