Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

KeyTooLarge Field

The specified key name is too large. The key size is calculated after serialization and UTF-8 encoding of the string. It must be less than 65 KB.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int KeyTooLarge

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft