Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Timeout Field

Communications with the cache cluster has experienced a delay past the timeout value.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int Timeout

This is one of the common errors that could happen on any calls to the AppFabric Caching API. For more information, see Common Exceptions (AppFabric Cache Client).

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft