EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.SqlAuthenticationNotSupported Field

 

SQL Server authentication is not permitted with the SQL Server provider for the cache cluster configuration store. Windows authentication must be used.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int SqlAuthenticationNotSupported

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa: