ServiceAccessError Field
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.ServiceAccessError Field

 

An error occurred while accessing the Caching Service.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ServiceAccessError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft