Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

RegionDoesNotExist Field

The region does not exist.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int RegionDoesNotExist

Regions are a cache construct and do not persist in cache after the cache cluster is restarted. Each time the cluster starts, regions much be created with the CreateRegion()()()() method. For more information about regions, see Logical Model (Velocity).

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft