Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

RegionAlreadyExists Field

The region already exists.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int RegionAlreadyExists

Region names must be unique within each named cache. For more information about regions, see Logical Model (Velocity).

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft