EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.NewNetworkShareSetupError Field

 

An error occurred attempting to write the configuration store files at the specified shared network folder.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int NewNetworkShareSetupError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa: