EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.InstallPathMissingError Field

 

An error occurred while attempting to read the install path from the registry.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int InstallPathMissingError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa: