HostDeletionFailureError Field
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.HostDeletionFailureError Field

 

An error occurred while attempting to remove a host from the cache cluster.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int HostDeletionFailureError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft