Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ConfigurationStateSaveError Field

An error occurred while attempting to save the configuration state.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ConfigurationStateSaveError

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft