ClusterAlreadyInitialized Field
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.ClusterAlreadyInitialized Field

 

The cache cluster has already been initialized.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ClusterAlreadyInitialized

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft