CacheAdminNullArgs Field
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.CacheAdminNullArgs Field

 

A required argument is null.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminNullArgs

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft