EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.CacheAdminHostRefreshFailed Field

 

The cache cluster experienced an error while attempting to refresh the list of cache hosts on each of the specified cache host.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminHostRefreshFailed

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa: