EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheClientLogManager.SetSink Method (DataCacheTraceSink, TraceLevel)

 

Enables tracing for a cache client.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

Public Shared Sub SetSink (
	traceSink As DataCacheTraceSink,
	traceLevel As TraceLevel
)

Parameters

traceSink
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheTraceSink

The type of tracing. This can be set to DiagnosticSink or EtwSink.

traceLevel
Type: System.Diagnostics.TraceLevel

The TraceLevel trace level.

Return to top
Visa: