Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheAutoDiscoverProperty Class

Specifies whether automatic discovery is enabled for the role that hosts Windows Azure Caching.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheAutoDiscoverProperty

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public class DataCacheAutoDiscoverProperty

The DataCacheAutoDiscoverProperty type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheAutoDiscoverProperty(Boolean)Creates a new DataCacheAutoDiscoverProperty object.
Public methodDataCacheAutoDiscoverProperty(Boolean, String)Creates a new DataCacheAutoDiscoverProperty object; specifies the web or worker role that hosts Caching.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Applies only to Windows Azure Caching hosted on Windows Azure roles.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft