Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
ResetObjectTimeout Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCache.ResetObjectTimeout Method

 

Resets the object timeout value, defining how long objects reside in the cache before expiring. The value specified for the object overrides the default settings for the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodResetObjectTimeout(String, TimeSpan)

Resets the object timeout value, defining how long objects reside in the cache before expiring. The value specified for the object overrides the default settings for the cache.

System_CAPS_pubmethodResetObjectTimeout(String, TimeSpan, String)

Resets the object timeout value, defining how long objects reside in the region before expiring. The value specified for the object overrides the default settings for the cache.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft