EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCache.Increment Method

 

Increments a long value stored in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodIncrement(String, Int64, Int64)

Increments a long value stored in the cache.

System_CAPS_pubmethodIncrement(String, Int64, Int64, String)

Increments a long value stored in the cache in the specified region.

Return to top
Visa: