EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCache.Clear Method ()

 

Removes all objects from the cache associated with the DataCache object.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public void Clear()
Return to top
Visa: