EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ConfigStoreEntry.Version Property

 

The version of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long Version { get; }

Property Value

Type: System.Int64

A Int64 value that is greater than 0.

Return to top
Visa: