EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ConfigStoreEntry.Key Property

 

The key of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string Key { get; }

Property Value

Type: System.String

A String object.

Return to top
Visa: