EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TotalRetryExceptionsCounterName Field

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public const string TotalRetryExceptionsCounterName
Visa: