Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CacheOperationType Enumeration

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public enum CacheOperationType

Member nameDescription
Unknown
Get
Put
Add
BulkGet
Remove
ResetObjectTimeout
GetIfNewer
GetAndLock
PutAndUnlock
Unlock
LockedRemove
GetCacheItem
CreateRegion
RemoveRegion
ClearRegion
AsyncGet
ClearCache
Increment
Concatenate
ContainsKey
GetAllKeys

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft