Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CacheOperationStartedEventArgs Class

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System..::..Object
  System..::..EventArgs
    Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..CacheOperationStartedEventArgs

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public sealed class CacheOperationStartedEventArgs : EventArgs

The CacheOperationStartedEventArgs type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyOperationContextInfrastructure.
Public propertyOperationTypeInfrastructure.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft