EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BaseOperationNotification.Version Property

 

The version of the operation which caused the notification. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheItemVersion Version { get; }
Return to top
Visa: