EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BaseOperationNotification.OperationType Property

 

The type of the operation which caused the notification. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheOperations OperationType { get; }
Return to top
Visa: