Peek Method
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.Peek Method ()

 

Returns without removing the first message in the queue.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage Peek()

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage

The returned message.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft