Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Peek Method
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.Peek Method ()

 

Returns without removing the first message in the queue.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage Peek()

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage

The returned message.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft