Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.BeginPeekBatch Method (Int64, Int32, AsyncCallback, Object)

Begins an operation to peek a batch of message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginPeekBatch(
	long fromSequenceNumber,
	int messageCount,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The sequence number from where to peek a batch of message.
messageCount
Type: System.Int32
The number of message.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
The result of the operation to peek a message.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft