PeekBatch Method (Int64, Int32)
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.PeekBatch Method (Int64, Int32)

 

Returns without removing the first messages in a batch.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> PeekBatch(
	long fromSequenceNumber,
	int messageCount
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64

The starting point from which to browse a message.

messageCount
Type: System.Int32

The number of messages in a batch.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>

The collection of first messages in a batch.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft