Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

How to migrate SQL Server database files and schema between virtual machines in Azure using data disks

Updated: July 2, 2015

This topic has been archived, and will be removed soon. For related information, see the following articles:

Visa:
© 2015 Microsoft