EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Tutorial: AlwaysOn Availability Groups in Azure (PowerShell)

Updated: August 19, 2015

This topic has moved to a new location. Please see Configure AlwaysOn Availability Groups in Azure (PowerShell).

Visa: