EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Class Library

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Namespace
Microsoft.WindowsAzure
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol

Visa: