Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Entity.Dispose Method

Updated: October 21, 2012

Releases all resources used by the current instance of the Entity class.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

public void Dispose()

Implements

IDisposable.Dispose()

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft