Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlobClient Constructor (Uri, StorageCredentials)

Updated: May 15, 2014

Initializes a new instance of the CloudBlobClient class using the specified Blob service endpoint and account credentials.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public CloudBlobClient (
	Uri baseUri,
	StorageCredentials credentials
)

Parameters

baseUri

A Uri object containing the Blob service endpoint to use to create the client.

credentials

A StorageCredentials object.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Visa:
© 2015 Microsoft