EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TableOperation Methods

 

Updated: April 11, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticDelete(ITableEntity)

Creates a new table operation that deletes the given entity from a table.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticInsert(ITableEntity)

Creates a new table operation that inserts the given entity into a table.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticInsert(ITableEntity, Boolean)

Creates a new table operation that inserts the given entity into a table.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticInsertOrMerge(ITableEntity)

Creates a new table operation that inserts the given entity into a table if the entity does not exist; if the entity does exist then its contents are merged with the provided entity.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticInsertOrReplace(ITableEntity)

Creates a new table operation that inserts the given entity into a table if the entity does not exist; if the entity does exist then its contents are replaced with the provided entity.

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticMerge(ITableEntity)

Creates a new table operation that merges the contents of the given entity with the existing entity in a table.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticReplace(ITableEntity)

Creates a new table operation that replaces the contents of the given entity in a table.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticRetrieve(String, String, List<String>)

Creates a new table operation that retrieves the contents of the given entity in a table.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticRetrieve<TResult>(String, String, EntityResolver<TResult>, List<String>)

Creates a new table operation that retrieves the contents of the given entity in a table.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticRetrieve<TElement>(String, String, List<String>)

Creates a new table operation that retrieves the contents of the given entity in a table.

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Return to top
Visa: