Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.Abandon Method (IDictionary<String, Object>)

Abandons the lock on a peek-locked message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void Abandon(
	IDictionary<string, Object> propertiesToModify
)

Parameters

propertiesToModify
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
The key-value pair collection of properties to modify.

Enables you to modify message properties when performing an Abandon operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft