OnDefer Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.OnDefer Method (TrackingContext, IEnumerable<Guid>, IDictionary<String, Object>, TimeSpan)

 

Executes the defer action.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual void OnDefer(
	TrackingContext trackingContext,
	IEnumerable<Guid> lockTokens,
	IDictionary<string, object> propertiesToModify,
	TimeSpan timeout
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext

TrackingContext to use.

lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>

The lock tokens.

propertiesToModify
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
timeout
Type: System.TimeSpan

The timeout.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft