Create Method (IEnumerable(Uri))
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactory.Create Method (IEnumerable<Uri>)

 

Creates a new MessagingFactory object.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static MessagingFactory Create(
	IEnumerable<Uri> addresses
)

Parameters

addresses
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Uri>

An enumeration of address.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory

The newly created MessagingFactory object.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft