Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.GetMessageSessions Method (DateTime)

Retrieves all message sessions whose session state was updated since lastUpdatedTime.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<MessageSession> GetMessageSessions(
	DateTime lastUpdatedTime
)

Parameters

lastUpdatedTime
Type: System.DateTime
The time the session was last updated.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<MessageSession>
A message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction.

For example, if lastUpdatedTime is set to 5 minutes ago, then this method returns all the sessions that were modified in the last 5 minutes.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft