EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

VelocityPacketFormatException Constructor (String, Exception)

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public VelocityPacketFormatException(
	string message,
	Exception innerException
)

Parameters

message
Type: System..::..String
Internal.
innerException
Type: System..::..Exception
Internal.

Gruppinnehåll

Visa: