Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Increment Method (String, Int64, Int64)

Increments a long value stored in the cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

'Deklaration
Public Function Increment ( _
	key As String, _
	value As Long, _
	initialValue As Long _
) As Long
'Användning
Dim instance As DataCache
Dim key As String
Dim value As Long
Dim initialValue As Long
Dim returnValue As Long

returnValue = instance.Increment(key, _
	value, initialValue)

Parameters

key
Type: System..::..String
The key of the object stored in the cache. The object must be a long.
value
Type: System..::..Int64
The amount to increase the stored value.
initialValue
Type: System..::..Int64
The initial value to use if the object does not exist in the cache.

Return Value

Type: System..::..Int64
Returns the incremented Int64 value.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft